Skip to main content

ITA 19 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ


 • กิจกรรม จิตอาสา ภัยพิบัติภัยแล้งและฝุ่นละออง PM 2.5 ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด

  วันที่​ 20 มีนาคม 2567 เวลา​ 15.00 น.พ.ต.อ.สายชล สุวรรณบุตร ผกก.สภ.บางไทรพร้อมด้วยกำลังจิตอาสา สภ.บางไทร จำนวน 36 นายพร้อม เทศบาลบางไทร ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสา ภัยพิบัติภัยแล้งและฝุ่นละออง PM 2.5 ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณถนน ทางเข้าสถานีตำรวจและบริเวณรอบๆสถานี สภ.บางไทร


 • กีฬาเชื่อมสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอบางไทร

  วันที่ 5 มี.ค. 2567  พ.ต.อ.สายชล สุวรรณบุตร พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.บางไทร ร่วมแข่งขันฟุตบอลหน่วยงานในอำเภอบางไทร • ขับเคลื่อน ITA ตำรวจภูธร ภ.1

  วันที่ 7 ก.พ. 2567 เวลา 15.30 น พ.ต.อ.สายชล  สุวรรณบุตร ผกก.สภ.บางไทร ร่วมประชุมขับเคลื่อน ITA โดย พล.ต.ท.จิรสันต์ แก้วแสงเอก นำข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบช. , ผบก. , รอง ผบก. และ หน.สภ. ทุกนาย ในสังกัด ร่วมประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน ณ ห้องประชุม อมรวิวัฒน์ ตำรวจภูธร ภ.1 • ประชุมขับเคลื่อน ITA ของสถานีตำรวจภูธรบางไทร

  วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.30 พ.ต.อ.สายชล สุวรรณบุตร ผกก.สภ.บางไทร ให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย สภ.บางไทร ร่วมประชุมขับเคลื่อน ITA ของสภ.บางไทร  • กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2567

 วันที่ 13 มกราคม 2567 พ.ต.อ.สายชล สุวรรณบุตร ผกก.สภ.บางไทร ได้สนับสนุนมอบขนมให้โรงเรียนศรีบางไทร ให้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในปี 2567 • NO GIFT POLICY “งดให้ งดรับ”

 วันที่ 1 มกราคม 2567 พ.ต.อ.สายชล สุวรรณบุตร ผกก.สภ.บางไทร ให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย สภ.บางไทร ได้เข้าแถวเคารพธงชาติเตรียมความพร้อมในการทำงานของแต่ล่ะสายงานและต่อต้านการคอรัปชั่น • วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

️พ.ต.อ.สายชล สุวรรณบุตร ผกก.สภ.บางไทร พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.บางไทรจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของ สถานีตำรวจภูธรบางไทร 17 ตุลาคม 2566 • โครงการ 1 ตำรวจ 1 หมู่บ้าน

ว️ันที่ 10 พ.ย. 2567  พ.ต.อ.สายชล สุวรรณบุตร ผกก.สภ.บางไทรโดย พ.ต.อ.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สภ.พระนครศรีอยุธยา เดินทางมาเป็นประธาน พิธี​ประชุมส่งมอบข้าราชการ​ตำร​วจ​ สภ.บางไทร มอบแก่นายอำเภอ​บางไทร กำนัน, ผู้ใหญ่​บ้าน รวม 19 ตำบล 119 หมู่บ้าน